Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин

Посолство на Република България във Виетнам

Бизнес възможности

I. БЪЛГАРСКИ ФИРМИ, ТЪРСЕЩИ ПАРТНЬОРИ  ВЪВ  ВИЕТНАМ

 1. Индустриален холдинг България  търси във Виетнам дистрибутори на стругове, произвеждани в  ЗММ Сливен АД, и на електромотори, помпи и хидрогенератори, произвеждани в ИХБ Електрик АД.

Лице за контакти:

Г-жа Данета Желева - Главен изпълнителен директор на Индустриален холдинг България

Тел.: +359888773191

E-mail: zheleva@bulgariaholding.com

www.bulgariaholding.com

2. "Дружба" АД е публична компания, намираща се в град Разград. Фирмата е водещ европейски производител на бутала, бутални пръстени и бутални болтове за двигатели с вътрешно горене. Продуктите на фирмата се използват за директно вграждане или като резервни части за леки и тежкотоварни автомобили, компресори и др.

Дружба АД иска да установи дългосрочно сътрудничество с дистрибутори във Виетнам.   

Лице за контакти:

Стефан Вълчев - Търговски директор

Тел.: +359 84 660687
Факс: +359 84 660424
Мобилен телефон: +359 884 606047
E-mail: comm_director@drouzhba.eu

www.drouzhba.eu

3. ВСК Кентавър - ИЗ Динамика ЕООД, град Дряново,  произвежда прецизни металообработващи инструменти и инструментални инструменти за ЦПУ машини.

Фирмата търси вносители във Виетнам и другите страни от Югоизточна Азия на произвежданата от нея продукция.

Лице за контакти:

Катя Султанова - отдел "Продажби"

Тел.:+359676 72425

Факс: +359 676 72356,  +359 676 74389

E-mail: iz@dinamika.bg

www.kentavar.com 

 

6. “М+С Хидравлик” АД е водещ производител на хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления и аксесоари, хидравлични спирачки, мотор-спирачки и клапани.

Компанията иска да установи дългосрочно сътрудничествос ОЕМ клиенти и търговски представители.

“М+С Хидравлик” АД търси контакт с потенциални дистрибутори във Виетнам.

Лице за контакт: Д. Хитров – Експерт бизнес развитие

България, гр. Казанлък 6100,  ул. Козлодуй, 68

Тел.:+359 431  65167,  +359 431 64271

Факс: +359 431 64114

E-mail: dhitrov@ms-hydraulic.com,msh@ms-hydraulic.com

Web: www.ms-hydraulic.com

7. “ПРЕСТИЖ– 96” АД е един от най-големите производители в хранително-вкусовата индустрия в България и пазарен лидер във всички категории, в които оперира: бисквити, вафли и мини кейкове с общ пазарен дял от 23% в стойност по данни на AC Nielsen.

Компанията провежда активна инвестиционна политика за изграждане на своите силни брандове, за разработване на иновации, както и за разширяване на производствените си мощности. ПРЕСТИЖ-96 разполага с нов модерен завод на световно ниво, за който беше отличена с призовете „Инвеститор на годината“ и „Сграда на годината“ през 2012 година, а през 2017 осъществи и придобиване на още един завод в България. Фирмата разработва продуктите си в собствени научно-изследователски (R&D) лаборатории, сътрудничи си с международни експерти и технолози, работи със суровини на водещите производители в света. Гордее се със собствения си висококвалифициран R&D отдел, собствена микробиологична и физико-химична лаборатория, чрез които гарантира високото качество на своите продукти. В допълнение, ПРЕСТИЖ – 96 притежава и следните сертификати: International Food Standard (IFS) и сертификат „Халал“ и всички продукти се произвеждат на база техните изключително високи стандарти.

Със своите над 600 служителя, компанията е отличена като един от най-предпочитаните работодатели в България и приза „Работодател на годината за 2016 година“ от Министерството на труда и социалната политика в България.

Лице за контакт:

Г-н Атанас Темелков – ръководител на отдел „Износ“

Mобилен телефон:  +359 892 217 927

Tелефон:   + 359 2 819 01 62

e-mail: atanas.temelkov@prestige96.bg

www.prestige96.bg

8. „AGROBULROS“ е фирма, която се занимава с растителна защита и търси контакти с фирми във Виетнам, които да станат дистрибутори на агрохимикали.

Лице за контакт:

Г-жа Мирена Полихронова

Тел: +359 895 674 779

Email: agrobulros@mail.ru

9. ЗММ Сливен АД  произвежда универсални стругове,  стругове с ЦПУ, пробивни машини.

Лице за контакт:

Георги Добрев - Изпълнителен директор

Адрес: ул. “ Банско шосе“ 16, 8800 Сливен, България

Телефон: +359 (0) 44 662 108; Fax: +359 (0) 44 662 563

E-mail: zmmsliven@zmmsliven.com

www.zmmsliven.com

10.  ЗММ Нова Загора АД е създадено през 1970 г. Основната дейност на дружеството е проектиране и производство на възли и детайли за металорежещи и дървообработващи машини, технологични линии, селскостопански машини, машини и изделия от общото машиностроене, резервни части, ремонт и услуги. Дружеството произвежда:

 • Ротационни детайли;
 • Възли за металорежещи машини;
 • Възли и машини вграждани в дървообработващи комплекси;
 • Раздробители PZ5; PZ7; PZ9; PZ11;
 • Резервни части.

Лице за контакт:

Свилен Сивов -  Изпълнителен директор

Адрес: Промишлена зона, Нова Загора 8900, България

Тел: +359 457 630 56 / (359) 457 620 48

Fax: +359 457 643 11

Email: office@zmmnz.com

Web: www.zmmnz.com

11. ИХБ Електрик АД разработва, произвежда, доставя, монтира и провежда ремонти на следните електрически машини:

 • Асинхронни електродвигатели за ниско напрежение до 660 V, с накъсо съединен ротор, мощност от 7,5 до 315 kW и честоти 50 и 60 Hz;
 • Асинхронни електродвигатели за високо напрежение 3 и 6 кV, с мощности от 200 до 1000 kW, честота на въртене 1500, 1000, 750, 600 и 500 об.)мин.;
 • Специални асинхронни електродвигатели за високо напрежение;
 • Вертикални асинхронни електродвигатели;
 • Синхронни електродвигатели;
 • Хидрогенератори, хоризонтални и вертикални, с мощности до 200 МVА за различни напрежения и честоти на въртене.

ИХБ Електрик АД е единствения производител в България на хидрогенератори за водноелектрически централи и на големи нестандартни електрически машини.

За контакти:

Михаил Драгиев и Валентин Филипов - Изпълнителни директори

Тел.: +359 2 936 0753;

Факс: +359 2 936 0347;
E-mail: office@ihbelectric.com

www.ihbelectric.com

12. „Леярмаш” АД – София произвежда голямо разнообразие от отливки, които представляват пълна гама от компоненти за металорежещи машини, корпуси, супортни тела, колони, задни седла, основи, скоростни кутии и др.  Леярната е специализирана в производството на висококачествени отливки от сив чугун, с единично тегло от 100 кг до 10 000 кг и отливки от сферографитен чугун с единично тегло до 1 000 кг, с висока степен на сложност.

Лице за контакт:

Боян Димитров -Изпълнителен директор

Тел/факс: + 359 2 836 44 02;

Тел.: + 359 2 938 29 59;
E-mail: leiarmach@mail.com

www.leiarmach.com

13. „Приста Комерс“ ООД е фирма, специализирана в производството на белено слънчогледово семе. Максималният й производствен капацитет е 9000 тона годишно.   

Лице за контакт:

Г-н Георги Узунов

Адрес: бул. „Родина“ 80

         7000 Русе, България

Тел: +359 8 97976737

Fax: +359 82 591431

Email: sales@pristacommerce.com

Web: www.pristacommerce.com

Web: www.pristacommerce.com 

14. Оргтехника“ АД е основана през 1964 год. Дълги години е единствен в България и един от малкото в Източна Европа производители на електронни калкулатори и средства за копиране и размножаване. В началото на 80-те години започва производството на микропроцесорни системи и електронно – регистриращи касови апарати.

Днес, “Оргтехника “ АД е един от водещите производители на електронно – изчислителна и регистрираща техника и фискални устройства – касови и таксиметрови апарати, фискални и линейни принтери, механични конструкции и пластмасови детайли, електромеханични възли и изделия, нестандартна инструментална екипировка и др.

На “Оргтехника“АД се пада значителен дял от пазара на фискални устройства в България, но по-голямата част от продукцията е предназначена за износ.

Основни външни пазари на “Оргтехника “ АД през годините са били и продължават да бъдат Румъния, Гърция, Украйна, Русия, Белорусия, Литва , Молдова, Сърбия, Малта, Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Румъния, Турция, Македония, Албания и други.

Активната пазарна политика на “Оргтехника “ АД е насочена към утвърждаване на сегашните и овладяване на нови пазари на базата на внедряване на нови технологии и продукти и коректно сътрудничество с всички партньори.

Лице за контакт:

Г-н Румен Райчев

Адрес:

7500 Силистра, ул. П. Бояджиев 31, България

Тел: +359 9888 207 769

Email: orgimpex@abv.bg

Web: www.orgtechnica.bg

16. ЛУМБРЕКО е универсален органичен тор, представляващ екстракт от компост произведен от червен калифорнийски червей. Въз основа на специфичен начин за получаването му, той се отличава с високо съдържание на фулво- и хуминови киселини, както на микро- и макроелементи и растежни стимулатори. Високото им съдържание активира процесите на обмяната на веществата, което повишава до 30 % хлорофила в листата,а от там и добивите на единица площ. Това осигурява икономично използване на наличната влага и дава възможност на растенията да преодолеят физиологичните смущения в резултат на действието на неблагоприятни фактори – засушаване, градушка, студ.

Контакт:

Производител: Medi-Tour Ltd.

Производствена база: Пловдив, България

Tел.: +359 887 259 787

       + 359 888 991 625

E-mail: info@lumbreco.com

Web: www.lumbreco.com

17. „ДЕЙЗИ ТЕКНОЛОДЖИ“ ООД е българска компания, специализирана в разработването, производството и дистрибуцията на електронни продукти и софтуер. Тя е с повече от 25 години опит на пазара. Освен това, „Дейзи Текнолоджи“ ООД е най-големият производител и интегратор на цялостно оборудване за продажби на дребно, съдържащо последно поколение електронни касови апарати, фискални и POS принтери, POS оборудване и онлайн продажби на дребно в Югоизточна Европа. Фирмата желае да започне да предлага като хардуерно производство своите касови апарати, фискални принтери и електромери във Виетнам. 

Контакт:

Мирослав Гинов - Мениджър „Бизнес развитие“

Адрес: ул Тинтява 15-17, Изгрев, София 1113, България.

Тел: +359 2 960 71 32

Mob: +359 898 64 58 16

Е-мейл: mginov@daisytechbg.com

Web: http://en.daisy.bg

 

18. ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРО-ВИЕТНАМСКИ МОСТ ЗА РАЗВИТИЕ“

Фондацията е създадена с цел развитие на двустранните отношения между Виетнам и България. Работи за запазването и развитието на установените вече добри контакти, подготовка на предложения за промени в законодателството, изготвянето и сключването на международни споразумения, помощ за предприятия в България и за български компании във Виетнам, насърчаване на виетнамски и български бизнесмени, подпомагане и създаване на условия за увеличаване на инвестициите във виетнамска икономика, с цел стимулиране на търговията и инвестициите между двете страни. Търси  партньори от виетнамска страна във всички области: икономическа, културна, научна, здравеопазване, производители на лекарства и хранителни добавки с европейско качество, които търсят мост към виетнамския пазар и т.н.

Контакт:

Александър Тодоров -Председател

Адрес: Град Варна, "Гривица", ул № 9, вх. А, етаж 5, ап. 9

Е-mail: аleksander_todorov@abv.bg  

Тel: 0887 466 662

19. EUROWEG AG се занимава с търговия на месо и месни продукти. Проявява интерес към установяване на контакт с фирми-вносители на тези продукти във Виетнам. Силните страни на компанията са висок професионализъм, конкурентни цени и своевременна доставка.

Лице за контакти:

Г-жа Галина Райчева

Мобилен телефон: +359 899 62 12 19

E-mail: galiaraicheva@yahoo.co.uk 

 www.euroweg.bg

20. „СИНЕРДЖИ ГРУП“ ООД е специализирана в предоставяне на консултации по сливания и придобивания на компании, по управление на фирми и по корпоративни финанси. Търси във Виетнам инвеститори, които имат желание да закупят компании в България.

Лице за контакти:

Г-н  Калоян Кирилов – Управляващ партньор

Tел.: +359 2 980 83 54

Факс: +359 2 981 70 33

E-mail: kirilov@synergygroup-bg.com  

www.synergygroup-bg.com 

21. „ТЕЛЕТЕК ЕЛЕКТРОНИКС“ АД е най-големият български производител  на сигнално-охранителни и пожаро-известителни системи. Продуктите на фирмата се дистрибутират в над 65 страни по света. Компанията разполага със собствена развойна и производствена дейност, благодарение на което непрекъснато разширява производствената си гама от продукти и за последните 24 години се конкурира с едни от най-големите световни марки в бранша. Компанията търси дистрибутори във Виетнам и другите държави от Югоизточна Азия.

Лице за контакти:

Васил Иванов – Регионален търговски мениджър

Тел.: +359 2 969 4700/746

Факс: +359 2 962 5213

E-mail: info@teletek-electronics.bg

www.teletek-electronics.com

22. „НОРДИКС“ ООД е български производител на високо и ниско алкохолни напитки и вина. Фирмата е една от първите частни фирми-производители на спиртни напитки в България. Продуктите й са с високо качество и на конкурентни цени. Произвежда напитки като уиски,  водка, ром, джин, бренди, самбука, амарето, лимончело, ликьори, червени и бели вина и нискоалкохолни напитки като уиски с кока-кола, водка с кока-кола, ром с кока-кола, джин с тоник и др. Компанията търси вносители на спиртни напитки и вина във Виетнам и другите страни от Югоизточна Азия.

Лице за контакти:

Г-н Георги Ботушаров

Мобилен телефон: +359 887 880 399

E-mail: office@nordix-alcohol.com

www.nordix-alcohol.com

23. „ДЖОДИ ТРЕЙД“ ООД - Продуктовата гама на компанията е насочена към строителство и инфраструктура. Основните гами продукти са бариери - градски, полицейски, огради и други, които са насочени към инфраструктура и градска среда, провеждане на събития. Друга основна гама продукти, произвеждани от тях са системи за обезопасяване при работа на строителни обекти и фасадни скелета. Тези продукти са от типа  временни съоръжения. Търси партньор – дистрибутор  във Виетнам.

Лице за контакти:

Г-жа  Евелина Димитрова - Главен мениджър

Тел.: + 359 2 489 03 09

Факс: +359 2 962 47 20

Мобилен телефон: +359 886 302 411

E-mail: edimitrova@djodi-trade.bg

www.djodi-trade.bg

25. “СтиваСофт” ООД е българска фирма с дългогодишен опит в разработването на уеб базиран софтуер, уебсайтове за редица нишови пазари и други онлайн бизнес решения. Фирмата стои зад успешните брандове PHPJabbers, StivaWeb, Geeky Corner и Brolmo. Над 30 000 клиенти от целия свят използват услугите на “СтиваСофт” - както индивидуални потребители (уеб дизайнери, уебмастъри, крайни клиенти), така и компании от различни размери и браншове. Екипът на “СтиваСофт” е базиран в три офиса, на два континента - Бургас, Варна и Хо Ши Мин, и постоянно расте.

Фирмата търси потенциални бизнес партньори и сътрудници във Виетнам.

Лице за контакт: 

Г-н Веселин Стоилов

Мобилен телефон: +359 898 415 888

E-mail: ceo@stivasoft.com

Website: www.stivasoft.com

Facebook: https://www.facebook.com/StivaSoft

 

26. Шато Бургозоне е семейно управлявана бутикова изба, разположена на 180 км северно от София и на 4 км до град Оряхово, на брега на р. Дунав. Тя носи името на древната римска крепост Бургозоне, която се е намирала на територията на днешните лозя. Избата се намира сред 100 хектара собствени насаждения с изключителни условия за отглеждане на висококачествено грозде за производство на елегантни тероарни вина. Отчитайки уникалността на тероара се прилага стриктен канопи мениджмънт в лозята, като добивът е лимитиран до максимум 40 хл/хектар.

Вината на Шато Бургозоне всяка година печелят медали от най-престижните международни конкурси като Световния конкурс Брюксел, Мундус Вини, Декантер, а и най-високи оценки за българско вино от Wine Enthusiast. Основните сортове, които се отглеждат, са: Шардоне, Совиньон блан, Вионие, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Марселан, Мерло, Пино Ноар, Сира и Ежиодола.

Шато Бургозоне търси вносители и дистрибутори на вино във Виетнам за установяване на дългосрочно сътрудничество.

Лице за контакт:

Нина Кунева – експорт мениджър

Тел./факс. +359 2856 8172

Мобилен телефон: +359 885 145068

E-mail: export@burgozone.bg

www.burgozone.bg

 

28. Метал Технолоджи Груп АД е български индустриален холдинг, който обединява заводи специализирани в:

- Леене на алуминий под ниско налягане и с противоналягане

- Пясъчно леене на сив и сферографитен чугун

- Центробежно леене на стомана и чугун

         Метал Технолоджи Груп АД активно търси сътрудничество с фирми, работещи в следните области и потребяващи отливки от чугун и стомана:

-         Ж.п. компании – производители на влакове, спирачни системи за влакове, фирми изграждащи релсовите пътища (инфраструктура)

-         ВиК фирми – производители на вентили, кранове, шибърни тела и други подобни

-         Корабостроителници – фирми, продаващи резервни части за дизелови двигатели на кораби и/ или електроцентрали (потребители на цилиндрови втулки)

-         Фирми в областта на енергетиката и преноса на електроенергия

-         Индустриална техника – производители на багери, комбайни, селскостопанска техника

-         Инженерингови фирми работещи с химически заводи за производство на различни химикали и тор, както и за преработка на суров петрол (центробежно лети тръби)

Лице за контакт:

Мария Георгиева – Отдел “Бизнес развитие”

Тел: +359 2 818 5959

Факс: +359 2 818 5949

Е-мейл: sales@mtgbg.com

Web: www.mtgbg.com

 

29. MВ ЯНТРА АД има повече от 100 години традиции в машиностроенето, в научно-развойната дейност и в разработката на патенти. Фирмата предлага най-иновативните продукти на пазара;

 -  въжени електротелфери с товароподемност от 500 до 32000 кг;

-  двурелсови кранови колички;

-  челни греди;

-  хидравлични колички;

-  оборудване за текстилната промишленост.

      MV ЯНТРА АД търси клиенти и дистрибутори във Виетнам.

Лице за контакт:

Доника Колева - Търговски представител

Адрес: ул. Неофит Рилски 10, 5300 Габрово, България

Тел .: +359 885 003 014

Факс:    +359 66 801 809

E-mail: donika.koleva@nbi.bg

www.yantra.bg

 

30. “Кредо-Капитал Продакшн” ООД  е динамично развиваща се компания. Тя работи в сферата на производството и позиционирането на козметични и хигиенни продукти, а именно: дамски превръзки – за критичните дни и ежедневни, интимни тампони, клечки за уши и памучни тампони за почистване на грим, бебешки мокри кърпички, боя за коса, козметични продукти за мъже.

Компанията е представена в повече от 30 страни в Европа, Азия, Африка и Латинска Америка и непрекъснато разширява пазарните си позиции.

 

Лице за контакт:

Албена Иванова - Мениджър “Продажби”

Телефон: +359 32 620516

Мобилен: +359 884 284220

Е-мейл: a.ivanova@credo-capital.com

              office@ credo-capital.com

Web: www.credo-capital.com

 

“КРЕДО-КАПИТАЛ  ПРОДАКШН”  ООД

Ул. „Богомил“ № 59

4000, Пловдив

БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПА

 

31. МКБ ООД - "22 Карата" са първите производители на кроасани в България. През 2017 г. се навършват 25 г. от представянето на продуктите на фирмата на българския пазар. 

Марката "22Сarats" е създадена и регистрирана за производство на изделия от многолистни теста.

През изминалите 25 години компанията се специализира основно в производството на кроасани с пълнеж, които бяха въведени и наложени трайно на българския пазар. "22 Сarats" стана синоним на хранителен продукт с постоянно качество и приемлива цена. Тази пазарна ниша фирмата защитава успешно и досега пред българския потребител. Въпреки икономическите сътресения марката има широка известност в Румъния, Унгария, Молдова, Македония, Албания, Косово, Гърция, Англия, Близкия Изток и други държави.

На 20.06.2016 г. МКБ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Целта на проекта е подобряване производствения капацитет и увеличаване обема на износа чрез закупуване на ново производствено оборудване. До месец септември 2017 г., новата поточна линия ще бъде въведена в експлоатация. 

Лице за контакт:

Ивелина Йосифова

Директор

МКБ ООД
49, ул. Кукленско шосе
4004, Пловдив

Тел.: +359 32 628 813
Факс : +359 32 628 703
Моб.: +359 899 856426

www.22carats.bg

 

32. Сни-комерс-1 е частна компания за внос, износ и транспорт. Фирмата е създадена през 1992 г. Главна цел на фирмата е да удовлетворяизискванията на клиентите си относно качеството на обслужването. Сни-комерс-1 е специализирана главно в производството и износана селскостопански и индустриални стоки с български произход. Фирмата има също различни транспортни средства които се използват за превоз на територията на България и извън страната.Сни-комерс-1 има също комплекс от складови помещения, които са екипирани с всички специализирани машини.

Фирмата интензивноизнася за и установява активни бизнес отношения с партньори от Австрия, Германия, Испания, Португалия, Швеция, Тайван, Китай, Финландия, Франция, Холандия, Босна и Херцеговина, Естония, Италия, Индонезия, Корея, Македония, Полша, Сингапур, Турция, Украйна, Молдова, Унгария, Япония.

Сни-комерс-1 изнася в тези страни хлебна и фуражна пшеница,  пивоварен и фуражен ечемик, царевица, просо, семена за олио– черен и шарен слънчоглед и белен слънчоглед, шафран, рапица, кориандър; фуражни семена; етерни маслодайни семена; сухо мляко; рафинирано слънчогледово олио; пшенично брашно; пилешки крака; пилешки бутчета, слънчогледов шрот, канарено семе.

Лице за контакт:

Инж. Христо Петров - управител

E-mail: evrocommerce@gmail.com

             office@snicommerce.com

Адрес:

Младост 3, бл. 354, вх. 3,

1712 София, България

Тел.:/факс:

+359 2 9743581,+359 2 9743127

   

34. Фирма ‘’КО НИК’’ ООД е създадена през 1995г. От 1997г. стартира дейността си в областта на петролни и химически продукти. Търговската марка KONTEX, собственост на компанията се развива в следните направления: производство на антифриз, течности за автостъкла, акумулатори, дестилирана вода, греси и каша за ръце.  В последните 20 години нашите високо-квалифицирани служители придобиха богат опит и способности да откликнат на нуждите на всеки един клиент. Надяваме се да се свържем с доказали се фирми от Виетнам относно дистрибуторство и партньорство за разработване на продуктите от марката KONTEX на Виетнамският пазар.

Лице за контакт: Пламен Ангелов

Мърчандайз Продажби

КО НИК ООД

Тел.: +359 700 10 244

Моб. тел. : +359 896 144607

Моб. Тел. : +359 888 638020

E-mail: plamen.angelov@konik.bg

www.konik.bg

 

35. „ТЕД БЕД“ ЕАД е част от „ТЕД Капитал холдинг“, състоящ се от 10 компании, опериращи в различни бизнес области – производство на матраци, пружини, машиностроене, търговия с керамични продукти, карго транспорт, строителство, верига магазини и медийна агенция, като ТЕД е най-голямата в холдинга.

„ТЕД БЕД“ ЕАД е водещ европейски производител на матраци, легла, системи за спане и аксесоари за спалня, с повече от 20 години опит в тази сфера и с разнообразно портфолио от качествени и доказали се на пазара продукти за сън. ТЕД разполага с изцяло обновена производствена база, разположена върху 29 000 кв.м. площ, с годишен производствен капацитет от 1 600 000 артикула и складов капацитет от 20 000 артикула. Машинното оборудване включва марки като Масиас, Мамут, Итън, Ламит. Компанията е сертифицирана по международен стандарт ISO 9001: 2000 и BSCI, придобила е също OEKOTEX за матраци и LGA сертификат от престижна германска лаборатория за някои от най-популярните си модели,  има регистрирани множество търговски марки и патенти.

Марката „ТЕД“ има водеща позиция на българския пазар и същевременно изнася продукция в около 30 чуждестранни пазари - Германия, Холандия, Испания, Малта, Република Хърватска, Словения, Унгария, Естония, Гърция, Индия, Тайланд, Южна Корея, Япония, Австралия, Малдиви и др. „ТЕД БЕД“ ЕАД има дългогодишни и добре изградени традиции в партньорствата с хотелиерския бизнес. Благодарение на специално създадената хотелска серия, обособена в различни категории, фирмата е оборудвала водещи вериги, както в страната, така и в чужбина.

Лице за контакт:

Г-жа Дора Андрееева – Директор на дирекция „Стратегически маркетинг“

„ТЕД БЕД“ ЕАД

Голямоконарско шосе, 4027, Пловдив

Тел.: +359 32 27 17 62
Факс: +359 32 27 17 36
Мобилен телефон: +359 884 184 664

E-mail: andreeva@ted.bg

www.ted.bg

 

36.  „Машинхед“  ЕООД разполага със специализирано портфолио от машини, като основните продукти са: опаковъчни линии за матраци и възглавници, ролиращи и пакетиращи машини, автоматизирани линии (собствено производство), пълнещи машини за матраци, машини за изправяне и огъване на пружини, различни видове шивачни машини – прошивни, обкантващи (представител на Юантиан), машина за покет пружини (представител на ЛианРоу).

Компанията изнася в страни от цял свят: Индия, Перу, Великобритания, Литва, Босна и Херцеговина, Сърбия, като предлага отлично обслужване. Има също поддържащи договори с редица средни и малки предприятия, в зависимост от специфичните им нужди.

Лице за контакт:

Г-жа Диана Тупчева – Търговски отдел

4000 Пловдив

Бул.: „Шести септември“ 222А

Тел./Факс: +359 32 62 39 43:  
Мобилен телефон: +359 884 871 378

E-mail: office@machinehead.bg

www.machinehead.bg

 

37. „ПАРФЕН“ е марка на един от водещите производители на парфюми в България с традиции в производството на аналогова парфюмерия от 1996 г. В продължение на повече от 20 години ние успешно произвеждаме висококачествени парфюми на достъпни цени.

 •         Фабрика - площ от 3000 кв. м., разположена в близост до София
 •         Капацитет - 100 000 литра в повече от 2 милиона разфасовки
 •         Екип - 50 висококвалифицирани служители, 1 професионален парфюмерист
 •         Портфолио - над 350 аромата, вдъхновени от световноизвестни дизайнери
 •         Парфюмни композиции и суровини от Франция
 •         Завод, сертифициран по GMP
 •         Опит в производството на частни марки

 

Лице за контакт: г-н Петър Миланов

Индустриална зона Верила 2129, София област, България

Телефон: +359 989 18 00, Директен мобилен: +359 894 04 04 05

E-mail: export@parfen.com,

www.parfen.com 

 

38. КАМ-04 е един от водещите вносители и търговци на крепежни и фиксиращи системи в България.  Доставяме широка гама изделия, произведени от световноизвестни доставчици от Европа и Азия с доказани производствени  възможности, всички сертифицирани по стандарта ISO 9001:2000.  Продуктите в нашето портфолио са в съответствие със стандартите по DIN, ISO и БДС: винтове, болтове, гайки, шпилки, дюбели, анкери, шайби, поп-нитове, свредла, инструменти, планки и др.

Търсим дългосрочно и надеждно партньорство за доставка на нови артикули, които ще обогатят нашето портфолио.

Моля, изпращайте Вашите предложения за сътрудничество на и-мейл: office@kam04bg.com или fax No. 00359 32 968545.

 

40. „КОХОФЕРМ“ ООД отглежда тихоокеанска сребърна сьомга(Кохо сьомга). Фирмата е изградила първата в Европа рециркулационна за отглеждане на Кохо сьомга. Предлага целогодишно прясна риба, която се храни с натурална храна за риби, без антибиотици и хормони.

Компанията търси партньори във Виетнам и района на Югоизточна Азия.

Лице за контакт:

Г-н Валери Милованов – Управител

„Кохоферм“ ООД

София 1606, България

Ул. „Тунджа“ 12А, офиси 401-407

Тел.: +359 889838083

E-mail: cohofarmltd@gmail.com

www.salmon.bg

 

41. Bononia Estate е бутикова винарска изба, производител на висококачествено българско вино. Разположена в Северозападна България, непосредствено на брега на река Дунав, тя концентрира силите си в типичните за региона бяло вино и розе, както и в по-леките и ефирни червени вина.

Основните сортове, които Bononia Estate отглежда са: Шардоне, Совиньон блан, Траминер, Вионие, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Сира и уникалният сорт Гъмза, отглеждан само в този регион.

Лозята на Bononia Estate се простират върху 1500 дка  и се намират близо до град Видин. Историята зад тази амбициозна българска изба наследява и обединява 3 века традиции, тъй като оригиналната сграда от 1895 год. е била една от първите пивоварни в България, а впоследствие е запазена и реставрирана и се превръща във винарна.

В портфолиото на Bononia Estate присъстват 4 марки: GOMOTARTZI, ISTAR, OOH LA LA и BONONIA ESTATE,като голяма част от вината на избата са носители на награди от специализирани конкурси и международни изложения.

През лятото на 2020 година Bononia Estate планира откриването на прекрасен винен комплекс, като в момента на 11 метра от Дунава се изграждат модерни производствени помещения, бутиков хотел, ресторант, няколко дегустационни зали, конферентна зала, басейн и СПА.

Чрез инвестиции в собствени лозя, модерно оборудване, и хотелски комплекс, Bononia Estate напълнозатворя производствения си цикъл, осигурявайки на своите клиенти и партньори високо качество, контрол, гъвкавост и надеждност в дългосрочен план.

Амбицията на Bononia Estate е не само да изгради една от най-добрите изби в Източна Европа, но и да спомогне затвърждаването на позициите на българското вино по света.

Bononia Estate търси вносители и дистрибутори на вино във Виетнам за установяване на дългосрочно сътрудничество.

 

За контакт:

1303 София, България,

бул. „Ал. Стамболийски“ 84, ет. 11

Даниела Радева – Външни пазари и Маркетинг

Мобилен телефон: +359 885 741 414

E-mail: daniela@bononiaestate.com

www.bononiaestate.com

 

42. "Инсмашинъри" е българска компания, специализирана в производството на изделия от пластмаса вече над 25 г. Фирмата разполага с над 20 броя шприц машини със сила за затваряне на формата от 25 до 250 тона и грамаж от 0.010 кг. до 0.700 кг. Шприц автоматите са производство на водещи европейски фирми като: ENGEL,  BOY,  ARBURG. Производствените и складови помещения са разположени на 2100 кв.м.площ.

Имаме интерес да осъществим контакти с партньори във Виетнам с възможност за поемане на поръчки от тяхна страна за продажба в Европа.

 

Лице за контакт: Николай Иванов

България, гр. Габрово 5307, Гачевци 79

Тел.:+359 889 616 999

E-mail:  sales@insmachinery.com, info@insmachinery.com

Web address: www.insmachinery.com

 

43. Флоргарден ЕООД е динамично развиваща се, пазарно ориентирана компания, един от водещите парфюмерийни производители в България с традиции в производството на уникални аромати от 1996 година. Производител на парфюми - марката Парфен. Разполага със собствен завод, оборудван с модерни високотехнологични производствени линии и работи с най-известните доставчици на аромати в света. Капацитетът е 100 000 литра в повече от 2 милиона опаковки парфюми, разпределени в различни продуктови линии, обеми и широко разнообразие от повече от 400 аромата.

За да смекчим негативните ефекти на Covid-19 върху дейността на компанията и да предотвратим съкращаването на работни места, успяхме сравнително бързо да превърнем част от производството на парфюми в производство на дезинфектанти. Понастоящем компанията произвежда дезифектант (почистващ гел за ръце) Ultra clean - категория биоцид с разрешения на Министерство на здравеопазването № 2725-1 / 23.04.2020 и № 2757-1 / 14.05.2020 в различни опаковки на конкурентни цени.

          Фирмата търси потенциални дистрибутори във Виетнам и Югоизточна Азия.

Контакти:

Флоргарден ЕООД

+359 885 908 174    

 s.panov@florgarden.bg          

 s.panov@parfen.com

 

44. "ВИКИ ТРЕЙД 2008" ЕООД,  град Варна, България, е  фирма, която произвежда студено пресовани масла от семена и ядки. 

 Фирмата търси партньори във Виетнам, които са: 

- дистрибутори на едро, чийто търговска мрежа е свързана с хранителни магазини, смесени   бакалии, ресторанти, специализирани магазини за био и натурални продукти:

 - производители на кремове и шампоани;

 - производители на рибни консерви;

 - производители на бои и лакове; 

- дистрибутори на хранителни добавки.

 

Лице за контакт:

"ВИКИ ТРЕЙД 2008" ЕООД

гр.Варна

Г-жа Люба Николова 

Мобилен телефон: +359 896768070

E-mail: lpnika@abv.bg