Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин

Посолство на Република България във Виетнам

Икономиката на Сингапур

Сингапур е най-развитата икономически страна в Югоизточна Азия, с процъфтяваща индустрия — корабостроене, електроника, електротехника, мощна нефтохимическа промишленост.

Контейнерното пристанище на Сингапур е най-голямото в света по брой обработени контейнери за 2005, 2006 и 2007 г. Летището Чанги е важен транспортен център за превоз както на пътници, така и на товари. Сингапур е и финансовият център на Югоизточна Азия.

Обработваемите земи са около 20% от площта (660 km2). Отглеждат се култури като кокосова палма, каучуково дърво, тютюн, ананаси, екзотични цветя и др. Сингапур е световен износител на орхидеи, които са обявени за национален символ. Силно развит е риболовът и добивът на морски продукти.

Преимущества са благоприятният инвестиционен климат, конкурентната среда, челните места в класациите за икономически свободи, високообразованото и дисциплинирано население и високия му жизнен стандарт.

Сред слабите страни са зависимостта от доставките на вода от Малайзия и вносът на почти всичките суровини и енергия. Има дефицит на специалисти и търговски площи. Кризата на световния пазар на електроника довежда да рецесия през 2001 г.

Сингапур е високоразвита страна с търговска икономика и ниски данъци, в която важна роля играят международните корпорации. Брутният национален продукт на човек от населението е един от най-високите в света (през 2012 г. — 50 323 щатски долара). В Глобалният индекс за конкурентоспособност на Световния икономически форум, икономиката на Сингапур заема 3-то място през 2009 г. (през 2008 г. — 5-то място от 134 страни, през 2007 г. — 7-мо място от 131 страни, през 2006 г. — 5-то място).
Сингапур е причислен към източноазиатските тигри поради бързия скок на икономиката си до нивото на развитите страни. В страната са развити производството на електроника (както на много известни европейски, американски и японски компании, така и на сингапурски), корабостроенето и сектора на финансовите услуги. Един от най-големите производители на CD-дискове в световен мащаб. В страната се провеждат задълбочени изследвания в областта на биотехнологиите.

Икономиката е силно зависима от износа, особено в областта на битовата електроника, информационните технологии, фармацевтиката. Сингапур е най-голямата търговска сила в региона. Обемът на външната търговия за 2008 г. е около 455,3 млрд. американски долара.

Износът е 235,8 млрд. долара, като включва продукция на електронната и електротехническата промишленост, потребителски продукти, продукти от преработката на естествен каучук, петролни продукти. Насочен е главно към Малайзия (12,9%), Хонконг (10,5%), Индонезия (9.8%), Китай (9,7%), САЩ (8.9%), Япония (4.8%) и Тайланд (4.1%) (2007 г.).

Вносът е 219,5 млрд. долара: машини и оборудване, горива, химически товари, суровини. Главните вносители са Малайзия (13,1%), САЩ (12,5%), Китай (12,1%), Япония (8,2%), Тайван (5,9%), Индонезия (5,6%) и Южна Корея (4,9%) (2007 г.).

Реалният ръст на БВП за периода между 2004 и 2007 г. средно е 7%, но се понижава до 1,2% през 2008 г. в резултат на глобалната финансова криза. Инфлацията е 2,3% (2008 г.).

През 2001 г. Сингапур започва да изпитва икономически трудности във връзка със световната криза в областта на технологиите. През 2005 г. икономиката на страната отново тръгва нагоре. Безработицата през 2008 г. е 2,2% (през 2005 г. — 3,3%).

Предполага се, че до 2015 г., размерът на активите на страната, поставени под управлението на държавата, ще надмине този на Швейцария.