Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин

Посолство на Република България във Виетнам

Икономиката на Камбоджа

Камбоджа е една от най-слабо развитите страни в света, като в селско стопанския сектор са заети над 59% от населението на кралството. Отглеждат се ориз, царевица, захарна тръстика, памук, тютюн и други. Друг отрасъл е животновъдството, като най-много се отглежда едър рогат добитък. Природните ресурси в Камбоджа са слабо изучени - боксит, желязна руда, манган, злато, фосфат. През 2005 година бяха открити залежи на нефт и природен газ в камбоджански териториални води. Други отрасли на камбоджанската икономика са тектилната промишленост, туризмът и строителството. От 2004година до 2007 година икономиката на Камбоджа нараства с около 10%, главно поради успехите на следните сектори: конфекция, строителство, селско стопанство и туризъм. През 2008 година икономическият ръст спада до 7% в резултат на световната икономическа криза. През 2005 година изтече договорът между Камбоджа и Световната търговска организация по текстила и дрехите и това принуди камбоджанските производители да се конкурират директно със страни с ниски цени като Китай, Индия, Виетнам и Бангладеш. Производството на дрехи ангажира над 320 000 души и дава над 85% от износа на Камбоджа. Друг важен отрасъл за икономиката е добивът на каучук, въпреки, че износът му спадна с 15% през 2008 година. Туризмът е друг важен отрасъл на камбоджанската икономика. През 2008 година и 2009 година броят на чуждестранните туристи достигна 2 млн., но този ръст отново спадна през 2010 година в следствие на световната икономическа криза. Камбоджа изнася предимно дрехи, дървесина, риба, ориз, тютюн. Основните пазари за износ са САЩ, Германия, Канада, Великобритания и Виетнам. През 2009 година износът беше на стойност 3,58 млрд.щ.д. Внасят се предимно индустриални стоки и енергийни суровини, петрол, злато. Главни вносители през 2008 година и 2009 година са Тайланд, Виетнам, Китай, Хонг Конг, Сингапур, Тайван. През 2009 година вносът се равнява на 5,37 млрд.щ.д. През следващите десетилетия предизвикателствата пред икономиката на Камбоджа ще са структурирането на икономическата среда по начин, който да позволи на частния сектор да разкрива достатъчно работни места, за да може да се отговори на сериозния демографски дисбаланс. Над 50% от населението е на възраст под 21 години. Народът е необразован и неквалифициран, провинциите са много бедни при липса на каквато и да е инфраструктура. Повече от 35% от 14 милионното население на Камбоджа живее под прага на бедността, а неграмотността е 32%. През 2005 година инфлацията е 25%, а към 31.12.2009 година външният дълг е 4,16 млрд.щ.д. През 2012 година БВП беше 11.453 млрд.щ.д. или по 805 щатски долари на глава от населението, годишните резерви през същата година са били 2,95 млрд.щ.д. В периода между 1992 година и 1996 година държавите - членки на Клуба на донорите са инвестирали 1.4 млрд.щ.д. На първо място сред тях е Япония, следвана от Франция, САЩ, Австралия, Германия, Великобритания, Китай и Канада. През 2005 година помощите от страна на донорите са достигнали 500 млн.щ.д.