Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин

Посолство на Република България във Виетнам

Икономиката на Виетнам

Виетнам е бързо развиваща се страна с традиции в селското стопанство. През 1989 година страната преструктурира икономиката си от планова в смесена пазарна икономика със социалистическа ориентация. Оттогава насам Виетнам е сред най-бързо развиващите се държави в света, а този период остава известен като "Дой мой" — "Обновлението". След 2000 година започва и процес на силно интегриране към световната икономика — включително и приемането на страната в Световната търговска организация.

Икономическата дейност е съсредоточена в малки и средни частни предприятия, докато големите предприятия със стратегическа важност остават в държавни ръце. През 2001 година Виетнамската комунистическа партия одобрява нов 10-годишен план, според който трябва да се засили ролята на частните предприятия, а в същото време да се запази водещата роля на държавата в икономиката.

Основен отрасъл е селското стопанство, като в него са заети 77 % от трудоспособното население. Основна култура — ориз (две реколти годишно - 30 млн. т. г.). Отглеждат се още батати, царевица, маниока, животни(говеда, биволи, свине). Риболовът по традиция е добре застъпен.

Основа на промишленото производство е нефтената промишленост - 9.8 млн. т. добив (нефтените залежи на Виетнам са разположени в Южнокитайско море). Виетнам има голям запас от висококачествени въглища - 10.5 млн. т. Добивът на минерали и метали генерира 9,4% от БВП (за 2003), но като цяло в тази област са заети едва 0,7% от общата работна ръка.

През 2012 година за първи път от осем години, въпреки икономическата криза, Виетнам постигна излишък по текущата сметка от 3.7 милиарда щатски долара(равняващи се на 2.7% от брутния вътрешен продукт), според изчисления на Световната банка. Паричните преводи от чужбина през 2012 година бяха около 11 милиарда щатски долара, което е повече от 2011 година(9.2 милиарда щатски долара). Увеличи се и износът на предприятията с чужди капитали. Всички тези фактори доведоха до нарастване на валутните резерви на Виетнам, които се равняват към края на декември 2012 година, според министъра на планирането и инвестициите, на приблизително 11 седмици износ.

За първи път от почти двадесет години, Виетнам постигна през 2012 година положително външнотърговско салдо в размер на 284 милиона щатски долара. Причините за това са увеличеният износ на предприятията с чужд инвестиционен капитал(+31.2% в сравнение с 2011 година), силното ограничаване на вноса от страна на държавните предприятия(-6.7%), слабото развитие на местното производство(+4.8%) и слабото увеличение на потреблението(+6.2%), значителното увеличение на приходите от износ(+18.3%).

Виетнам има от 2010 година досега положително външнотърговско салдо с повече от своите търговски партньори, с изключение на Китай и Южна Корея.

За цялата 2012 година Виетнам е изнесъл стоки за 114.6 милиарда щатски долара, което е увеличение от 18.3% в сравнение с 2011 година. Приносът на местните предприятия в този износ е 42.3 милиарда щатски долара, а на предприятията с чужд инвестиционен капитал – 72.3 милиарда щатски долара.

През 2012 година са изнесени от Виетнам продукти на тежката промишленост и минерални продукти на стойност 51,7 милиарда щатски долара, продукти на леката промишленост -39 милиарда щатски долара, селскостопански и горски продукти – 17.7 милиарда щатски долара, морски продукти – 6.2 милиарда щатски долара. Основно от Виетнам се изнасят текстил и дрехи(15 милиарда щатски долара), телефони и компоненти за тях(12.6 милиарда щатски долара), суров петрол(8.4 милиарда щатски долара), електроника, компютри и компоненти за тях(7.9 милиарда щатски долара), обувки(7.25 милиарда щатски долара), риба(6.15 милиарда щатски долара), машини и резервни части за тях(5.5 милиарда щатски долара), продукти от дърво(4.64 милиарда щатски долара), транспортни средства и резервни части за тях(4,5 милиарда щатски долара), ориз(3.7 милиарда щатски долара), кафе(3.7 милиарда щатски долара), каучук(2.82 милиарда щатски долара), рафинирани петролни продукти(1.85 милиарда щатски долара), стомана(1.62 милиарда щатски долара), продукти от пластмаса( 1.585 милиарда щатски долара), кашу(1.48 милиарда щатски долара), въглища(1.26 милиарда щатски долара).

Виетнамското правителство планира да намали износа на суровини(въглища, каучук и др.), за да се използват от местната промишленост.

Вносът на Виетнам за 2012 година възлиза на 114.3 милиарда щатски долара.

Европейският съюз е най-големият пазар за виетнамски стоки. През 2012 година износът за страните-членки възлиза на 20.3 милиарда щатски долара.След Европейския съюз се нареждат САЩ(с износ за 19.6 милиарда щатски долара), страните от АСЕАН(17.3 милиарда щатски долара), Япония(13.1 милиарда щатски долара), и Китай(12.2 милиарда щатски долара).

През 2012 година преките чуждестранни инвестиции във Виетнам намаляха с 15.3% в сравнение с 2011 година и бяха общо 13 милиарда щатски долара. През годината бяха дадени лицензи за 1100 проекта с преки чуждестранни инвестиции с общ капитал 7.9 милиарда щатски долара. В 435 действащи проекта с чужди инвестиции бяха внесени допълнителни капитали от 5.1 милиарда щатски долара. През 2012 година преките чужди инвестиции бяха насочени към следните сектори на виетнамската икономика: производство(9.1 милиарда щатски долара, 69,9% от всички преки чужди инвестиции), недвижими имоти(1.8 милиарда щатски долара, 14.2% от всички преки чужди инвестиции) и други(2.1 милиарда щатски долара, 15.9% от всички преки чужди инвестиции). Основните чужди инвеститори във Виетнам са Япония(51%), Европейският съюз(11.40%), Южна Корея(9.60%), страните от АСЕАН(9.25%), Хонг Конг(7%), Китай(3.80%), Тайван(2.40%) и други(6%).

Европейският съюз има през 2012 година 81 инвестиционни проекта на стойност около 900 милиона щатски долара. Япония е водещ чуждестранен инвеститор във Виетнам през изминалата година с 270 проекта на стойност 4 милиарда щатски долара. Другите чужди инвеститори са от Южна Корея(757 милиона щатски долара), страните от АСЕАН(731 милиона щатски долара) и Хонг Конг(549.5 милиона щатски долара).

На 12 октомври 2012 година започна първият кръг от преговорите между Европейския съюз и Виетнам за подписване на Споразумение за свободна търговия.

Очакванията са, че икономическият ръст на Виетнам до 2015 година ще се движи около 7,0% годишно, а в отделните сектори на икономиката ръстът ще бъде както е посочено в следната таблица:

Растеж (%)201320142015
Икономически ръст 7.0 7.2 7.0
Частно потребление 7.8 8.2 8.0
Държавно потребление 7.7 7.0 7.0
Бруто инвестиции 8.2 9.1 9.0
Износ на стоки и услуги 12,3 12,4 12,6
Внос на стоки и услуги 11,8 12,4 12,7
Вътрешното търсене 7.7 8.2 8.1
Земеделие 3.2 3.1 3.3
Промишленост 9.0 9.0 9.0
Услуги 6.4 6.8 6.1
Инфлация на потребителските цени 7.8 7.5 6.1
Бюджетен дефицит (% от БВП) -5.3 -5.0 -4.8
Износ на стоки FOB (US $ млрд.) 108,4 125,5 145,2
Внос на стоки FOB (US $ млрд.) 120,6 139,3 158,4
Баланс по текущата сметка (US $ млрд.) -8,3 -8,2 -7,6
Външен дълг (US $ млрд.) 46,7 52,6 58,7
Курс виетнамски донг : щ.долар 20421 20827 21270
Курс виетнамски донг : евро 26512 27073 27728