Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин

Посолство на Република България във Виетнам

Макроикономически бюлетин на Виетнам
 • През 2013 година във Виетнам съществуваха относително стабилни макроикономически условия:
  • Умерена инфлация : 6.7 % през юни 2013 година;
  • Стабилен валутен курс - Виетнамският донг се обезцени с 1,6% на сто през последните 12 месеца ( среден валутен курс от търговските банки );
  • Значително увеличение на валутните резерви - от 2.2 месеца покритие на внос в края на първото тримесечие на 2012 г. до 2,8 месеца в края на първото тримесечие на 2013 г.
 • Добър външнoтърговски баланс:
  • Увеличение на износа, благодарение на силното представяне на фирмите с чуждестранни инвестиции;
  • Общата стойност на износа е нараснала с 16% през първата половина на 2013 г. в сравнение със същия период на 2012 година;
  • 66% от износа на Виетнам е от компании с чужди инвестиции. Като цяло, техният дял е нараснал с 25%;
  • Диверсифицирано съдържание на виетнамския износ. Увеличен е износът на високотехнологични продукти;
  • Износът на мобилни телефони и части за тях съставлява най-голяма част от износа на страната ( $ 9,90 милиарда ) през първите 6 месеца на 2013 г., надминавайки традиционни продукти за износ като суров нефт , облекло и обувки;
  • Мобилните телефони, електрониката и компютрите, взети заедно, съставляват почти една пета от целия износ на Виетнам;
  • Постигна се излишък във външнотърговския баланс през 2012 г. - за първи път от 1992 г. насам;
  • Най-голям излишък по текущата сметка в историята на страната, от дефицит по текущата сметка от 11 % от БВП през 2009 г. до излишък от 5,9% през 2012 г.
 • Смесени сигнали от чуждестранните инвеститори:
  • Преките чуждестранни инвестиции, съотнесени към БВП спаднаха от рекордните 11,8% през 2008 г. до около 7,7 % през първата половина на 2013 г.;
  • Съществуващите досега конкуренти в привличането на инвестиции се представят по-добре (например, Индонезия и Тайланд ) и възникват нови конкуренти( например, Мианмар );
  • Чуждестранните инвеститори все още гледат на Виетнам като атрактивна дестинация за бъдещи инвестиции. Виетнам остава една от най-популярните дестинации за експанзия в региона на АСЕАН.
 • Отчита се най-бавен ръст от началото на икономическите реформи в края на 80-те години на ХХ век. Реалният БВП е нараснал с 5,25% през 2012 г. , което е най-ниското ниво от 1998 г. насам:
  • В периода 2010-2013 година икономиката на Виетнам растеше, за първи път от две десетилетия насам, с по-бавни темпове от Индонезия и Филипините;
  • Темпът на инвестициите намалява и се отчита рязък спад на продажбите на дребно;
  • Общо, инвестициите са намалели до 29,6% от БВП през първото тримесечие на 2013 г. от 38.5% през 2010 година;
  • Ръстът в продажбите на дребно и услугите ( в номинално изражение) е спаднал от 24% през 2011 г. до 16% през 2012 г. и до 11.9 % през първата половина 2013 г.
 • Намаляване на вноса:
  • Вносът на продукти и суровини за местния сектор е намалял с 7% през 2012 г. , което показва слабо търсене за капиталови инвестиции и стоки за междинно потребление, както и по-слабо частно потребление;
 • Фискалната ситуация изглежда се влошава:
  • Държавните финанси са под натиск за сметка на по-бавния растеж, по-ниските приходи и увеличаване на разходите за субсидиране;
  • Общият размер на приходите е спаднал от 30 % от БВП в средата на 2000 г. до рекордно ниското ниво от 22,8% от БВП през 2012 г. При капиталовите разходи (включително извънбюджетните ) се отчита спад от около 12,6% от БВП през 2010 г. до 7.8 на сто през 2012 г.;
  • Външният дълг остава устойчив, поради излишъкът по текущата сметка, но вътрешният дълг се увеличава бързо;
 • Отчита се забавяне на структурната реформа. Процесът тепърва започва , но все още не се изпълнява решително.
 • Преструктуриране на банковия сектор:
  • Финансовият сектор остава уязвим, но рискът от системна криза е намалял;
  • Възстановява се макроикономическата стабилност и строгата кредитна политика на Централната банка на Виетнам попречиха да расте нейната уязвимост;
  • Създаде се Vietnam Asset Management Company ( VAMC ), което досега е най-видимата стъпка от страна на правителството за решаване на проблемите с необслужваните кредити.
 • Реформите в сектора на държавните предприятия:
  • Повече от две години след като правителството си постави за цел да реформира сектора на държавните предприятия, напредъкът е ограничен;
  • Продължава работата за изграждане на съществуващото законодателство, за да се създаде цялостна рамка за управлението на държавните предприятия;
  • Успешното преструктуриране на държавните предприятия ще бъде трудно да се постигне без силна координация между агенциите и подобрена прозрачност.

          Краткосрочни перспективи и рискове:

 • Икономика очаква да расте с умерени темпове от около 5,3% през 2013 г. и 5,4% през 2014 година;
 • Инфлацията се очаква да нарасне до около 8,2% в края на годината;
 • Има много рискове за спад :
  • По-бавният растеж може да засили стремежа към по-нататъшно разхлабване на паричната и фискалната политика, с риск от подклаждане на инфлационния натиск и загубване на постигнатото в макроикономическата стабилност;
  • Закъснението при изпълнението на структурните реформи може да подкопае доверието на инвеститорите и ще влоши допълнително перспективите за икономически ръст.