Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин

Посолство на Република България във Виетнам

Икономиката на Бруней-Даруссалам

Бруней-Даруссалам е страна с един от най-високите в света доходи на глава от населението $39 355.

Икономиката е основана на добива на нефт (около 8.8 млн. т./год.) и газ (над 9.8 млрд. куб.м./год.). Износът им дава 95 % от валутните постъпления. Находищата са открити през 1929 г.

Селското стопанство е слабо развито. Обработват се едва 5.5 % от площта на страната. Отглежда се кокосова палма, нипа, банани, манго, каучуково дърво и др. Над 80 % от хранителните продукти се внасят.

Индустриалното производство е ограничено в леката промишленост. Произвежда се естествен каучук и се изнася в суров вид.

През 2010 влезе в експлоатация първият газопреработвателен комбинат, който от естествен газ метан (СН3) произвежда метанол (СН3ОН) и други материали като смоли, разтворители, лепила, бензинови подобрители и полимери. Принципът на превръщане на природният газ метан в метанол е каталитичен - с употреба на медни катализатори.