Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин

Посолство на Република България във Виетнам

Икономиката на Индонезия

Индонезия има смесена икономика, в която, както частният сектор, така публичният сектор играят значителна роля. Страната е най-голямата икономика в Югоизточна Азия и е член на групата на 20-те най-големи икономики в света. Брутният вътрешен продукт(БВП) на Индонезия през 2013 година беше 867.468 милиарда щатски долара. На глава от населението, БВП през 2013 година беше 3 499 щатски долара. На Световния икономически форум за Източна Азия, индонезийският президент каза, че Индонезия ще бъде в първите десет страни в света с най-силна икономика в рамките на следващото десетилетие. Промишленият сектор е водещ в икономиката на страната с дял 46.4% от БВП ( 2012 г.) . Следват секторите на услугите ( 38.6% ) и селското стопанство (14,4 %) . Въпреки това, през 2012 година, в сектора на услугите са били заети повече хора(48.9% от общата работна сила), отколкото в другите сектори - селско стопанство ( 38,6% ) и индустрия ( 22,2%) . 

Според данни на Световната търговска организация, Индонезия е 27-мият най-голям износител в света през 2010 година. Основните пазари за износ на Индонезия( 2009 г.) са Япония ( 17,28% ), Сингапур ( 11,29% ) , САЩ ( 10,81% ) и Китай ( 7,62% ). Основните вносители в Индонезия са Сингапур ( 24,96% ), Китай ( 12,52% ) и Япония ( 8,92% ). През 2005 г. Индонезия отчете търговски излишък с приходите си от износ, възлизащи на 83.64 милиарда щатски долара и разходите за внос на стойност от 62.02 милиарда щатски долара. Страната разполага с големи природни ресурси, включително суров нефт, природен газ, калай, мед и злато. Вносът в Индонезия включва машини и оборудване, химикали , горива и хранителни продукти. Основните експортни стоки на страната са нефт и газ, електрически уреди, шперплат, каучук и текстил.

Туристическият сектор е допринесъл за икономиката на страната с 9 милиарда щатски долара през 2012 година.. Сингапур , Малайзия , Австралия Китай и Япония са петте страни, от които пристигат най-много туристи в Индонезия.

Индонезия е страната, която беше най-тежко засегната от азиатската финансова криза от 1997-98 . По време на кризата националната валута девалвира, а икономиката се сви с 13.7%. Това доведе до крах на икономиката и допринесоха за политическата криза от 1998 година. Постепенно настъпи подобрение в банковия сектор и вътрешното потребление, което доведе до икономически растеж след 2007 година над 6% годишно, и това помогна на страната да устои на глобалната рецесия 2008-2009 година. Страната си възвърна инвестициония рейтинг в края на 2011 година , след като го загуби през 1997 година. Въпреки това, през 2012 година статистическите данни показват, че 11,7% от населението живее под прага на бедността , а безработицата в страната е 6.1 %.