Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин

Посолство на Република България във Виетнам

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Добре дошли в сайта на Службата по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин към Посолството на Република България в Социалистическа република Виетнам.

Между България и Виетнам съществуват традиционно добри и приятелски отношения със 70-годишна история, основаващи се на взаимно уважение и доверие. Двете страни развиват двустранните си отношения във всички области чрез активен диалог на всички нива.

Двустранните отношения между България и Виетнам в  различни области търпят възходящо развитие. С цел засилване на икономическото сътрудничество между двете страни и подпомагане търговските контакти между българските и виетнамските компании, през месец септември 2013 година се създаде Службата по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин.

Нейната мисия е да насърчава бизнес контактите между партньорите от България и Виетнам, да подпомага установяването на нови контакти между български и виетнамски фирми за изграждане на бизнес отношения в съответствие с принципите на пазарната икономика, да съдейства за разширяване на стоковата листа във взаимната търговия между двете страни, особено по отношение на стоки с по-висока добавена стойност.

Службата по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин е изцяло на разположение на всички български и виетнамски компании и е готова да окаже пълно съдействие за постигането на техните бизнес цели. 

Надяваме се, че в сайта на службата ще намерите необходимата информация, която да подпомогне бизнес дейността Ви. Ако са Ви необходими допълнителни данни и сведения, моля, свържете се с нас.

Благодарим Ви!

Олег Маринов

Ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин.