Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин

Посолство на Република България във Виетнам

Статистика

 

No КодMT Описание USD'000 %
    Общ износ през: 2016 г. 26,758,275.19 100.00
0   в т.ч. Виетнам 100,044.36 0.37
1 1001 Пшеница и смес от пшеница и ръж: 66,887.50 66.86
2 3004 Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно: 6,584.24 6.58
3 7409 Ламарини, листове и ленти от мед с дебелина, превишаваща 0,15 mm: 5,536.93 5.53
4 3808 Инсектициди, отрови  за  гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени 4,325.23 4.32
5 2941 Антибиотици: 3,321.44 3.32
6 2507 Каолин и други каолинови глини, дори калцинирани 1,373.34 1.37
7 2402 Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна: 1,207.22 1.21
8 5515 Други тъкани от синтетични щапелни влакна: 1,193.16 1.19
9 8425 Полиспасти; лебедки и кабестани; крикове: 1,105.49 1.11
10 1206 Семена от слънчоглед, дори натрошени 831.92 0.83
11 3926 Други изделия  от пластмаси и изделия  от  другите  материали  от NN 3901 до 3914: 575.39 0.58
12 9018 Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати,  включително апаратите  за сцинтиграфия и  другите  електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението: 532.35 0.53
13 0205 Меса от животни от рода на конете,магаретата,мулетата или катърите,пресни,охладени или замразени 511.71 0.51
14 8542 Интегрални схеми и електронни микрокомплекти: 426.81 0.43
15 3902 Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми: 413.75 0.41
16 5509 Прежди  от  синтетични  щапелни влакна  (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно: 381.15 0.38
17 8803 Части за апаратите от NN 8801 или 8802: 312.88 0.31
18 2401 Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн: 297.67 0.30
19 0207 Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от N 0105, пресни, охладени или замразени: 296.69 0.30
20 2106 Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде: 278.03 0.28
21 8531 Електрически апарати за звукова или визуална сигнализация  (например звънци, сирени, оповестителни табла, апарати за  предупреждение при кражба или пожар), различни от  тези  от NN 8512 или 8530: 259.47 0.26
22 9606 Копчета  и  секретни  копчета; форми за копчета и други части за  копчета  или  за  секретни копчета; заготовки за копчета: 203.33 0.20
23 8431 Части, изключително  или главно предназначени  за  машините или апаратите от NN 8425 до 8430: 196.24 0.20
24 2309 Препарати от видовете, използвани за храна на животни: 181.08 0.18
25 5106 Прежди от щрайхгарна вълна, непригодени за продажба на дребно: 146.06 0.15
26 0202 Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: 142.21 0.14
27 8525 Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване или телевизия, дори с  вграден  приемателен  апарат  или апарат за записване или  за  възпроизвеждане на звук; телевизионни камери; апарати 131.83 0.13
28 9504 Артикули за  колективни  игри, включително игрите с  двигател или с механизъм, билярди, специални маси за  хазартни  игри и  игри с автоматични  кегли (например боулинг): 126.40 0.13
29 8507 Електрически акумулатори, включително техните  сепаратори, дори с  квадратна  или   правоъгълна  форма: 112.33 0.11
30 2930 Органични тиосъединения: 98.46 0.10
31 5107 Прежди от камгарна вълна, непригодени за продажба на дребно: 97.50 0.10
32 9030 Осцилоскопи, спектрални анализатори  и други  инструменти и апарати за измерване или  контрол на електрическите величини; инструменти  и  апарати за измерване или откриване на алфа, бета, гама, рентгенови, космически или  други йонизиращи лъчения: 92.64 0.09
33 8467 Пневматични инструменти, хидравлични инструменти  или  инструменти с вграден неелектрически двигател, за ръчна употреба: 92.52 0.09
34 2202 Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани, и други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от N 2009: 90.04 0.09
35 2203 Бири от малц 82.51 0.08
36 3304 Готови козметични продукти, гримове, препарати за поддържане на кожата, различни  от  медикаментите, включително препаратите за предпазване от слънце и  препаратите  за получаване на слънчев загар; препарати за маникюр или педикюр: 79.88 0.08
37 3402 Повърхностно  активни  органични вещества (различни от сапуните); повърхностноактивни препарати, перилни препарати (включително  спомагателните) и почистващи препарати, дори съдържащи сапун, различни от включените в N 3401: 78.20 0.08
38 2204 Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; мъст от грозде, различна от тази от N 2009: 69.92 0.07
39 8501 Електрически двигатели и генератори, с изключение на електрогенериращите агрегати: 67.08 0.07
40 9021 Ортопедични апарати и артикули, включително медикохирургически колани и бандажи и патерици; шини, корита и  други артикули и апарати за фрактури; артикули и апарати за протези; слухови апарати и други  апарати за 66.76 0.07

 

No КодMT Описание USD'000 %
    Общ внос през: 2016 г. 29,032,279.45 100.00
0   в т.ч. Виетнам 45,729.68 0.16
1 0901 Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа: 12,768.81 27.92
2 5205 Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно най-малко 85 % памук, непригодени за продажба на дребно: 5,353.52 11.71
3 4011 Пневматични гуми от каучук, нови: 2,933.13 6.41
4 0904 Пипер (от вида Piper); пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta, сушени, или смляни, или пулверизирани: 2,738.12 5.99
5 7318 Винтове, болтове, гайки, фундаментни болтове, куки с резба, нитове, щифтове, шпонки, шайби (включително федершайбите) и подобни артикули, от чугун, желязо или стомана: 2,285.67 5.00
6 6404 Обувки с външни ходила от каучук,  пластмаси, естествена  или възстановена кожа  и  горна част от текстилни материали: 2,136.14 4.67
7 0801 Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: 2,130.25 4.66
8 8714 Части и принадлежности  за превозните средства от NN 8711 до 8713: 1,584.61 3.47
9 0304 Филета и други меса от риби (дори смлени), пресни, охладени или замразени: 1,309.89 2.86
10 6403 Обувки с външни ходила от каучук, от пластмаси, от  естествена  или възстановена кожа и горна част от естествена кожа: 1,150.32 2.52
11 2836 Карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат: 1,093.86 2.39
12 8546 Изолатори за електричество от всякакви материали: 1,021.56 2.23
13 3923 Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови  тапи, капаци, капсули и други  приспособления за затваряне: 916.06 2.00
14 4013 Вътрешни гуми от каучук: 767.09 1.68
15 6402 Други обувки с външни  ходила и  горна  част  от  каучук  или пластмаси: 665.67 1.46
16 6110 Фланели, пуловери, жилетки, елечета и подобни артикули, трикотажни или плетени: 557.34 1.22
17 9403 Други мебели и техните части: 488.03 1.07
18 9401 Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части: 467.29 1.02
19 8470 Сметачни машини и машини, джобен формат, имащи сметачни функции,  с възможности за записване, възпроизвеждане и онагледяване на информацията; счетоводни машини, пощообработващи машини с устройство за сумиране, 450.58 0.99
20 4202 Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки,  ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, тоалетни чантички, 284.92 0.62
21 2001 Зеленчуци, плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина: 281.13 0.61
22 8507 Електрически акумулатори, включително техните  сепаратори, дори с  квадратна  или   правоъгълна  форма: 268.24 0.59
23 4412 Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал: 221.29 0.48
24 6206 Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, за жени или момичета: 205.20 0.45
25 6112 Горни облекла за спорт, комбинезони и ансамбли за ски и бански костюми, трикотажни или плетени: 200.66 0.44
26 6106 Ризи, блузи, блузи-ризи и шемизетки, трикотажни или плетени, за жени или момичета: 193.19 0.42
27 8427 Кари-високоповдигачи; други  товарно-разтоварни кари, снабдени с подемно  устройство: 190.78 0.42
28 9018 Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати,  включително апаратите  за сцинтиграфия и  другите  електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението: 155.74 0.34
29 8481 Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително  редуцирвентили и термостатни вентили: 142.70 0.31
30 8803 Части за апаратите от NN 8801 или 8802: 140.36 0.31
31 6201 Палта,  пелерини, анораци, блузони и подобни артикули, за мъже или момчета, с изключение   на артикулите  от N 6203: 138.00 0.30
32 1006 Ориз: 127.01 0.28
33 4016 Други изделия от невтвърден  вулканизиран каучук: 119.69 0.26
34 8523 Носители, изготвени за записване на звук или за аналогични записвания, но без запис, различни от продуктите от глава  37: 116.33 0.25
35 6101 Палта,  пелерини, анораци, якета и подобни артикули, трикотажни или плетени, за мъже или момчета, с изключение на артикулите от N 6103: 100.59 0.22
36 7223 Телове от неръждаеми стомани 92.90 0.20
37 4001 Естествен каучук, балата, гутаперча, гуаюла, чикл и аналогични естествени гуми в първични форми  или на плочи, листове или ленти: 86.07 0.19
38 5503 Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене: 85.67 0.19
39 3802 Активен въглен; естествени активирани минерални материали; животински въглен, включително обеднен животински въглен: 83.43 0.18
40 6102 Палта, пелерини, анораци, якета и подобни артикули, трикотажни или плетени, за жени или момичета, с изключение на артикулите от N 6104: 82.49 0.18