Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин

Посолство на Република България във Виетнам

Панаири и изложения в Лаос през 2018 година

 

LAOBUILD
International Building & Construction Exhibition in Laos

once a year

Vientiane 
> Lao-ITECC Exhibition Centre

June 2018 (?)

LAOENERGY
International trade show for power, transmission, distribution & electrical engineering in Laos

once a year

Vientiane 
> Lao-ITECC Exhibition Centre

June 2018 (?)

LAOWATER
International Water & Wastewater Technology Exhibition in Laos

once a year

Vientiane 
> Lao-ITECC Exhibition Centre

June 2018 (?)