VĂN PHÒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

ĐẠI SỨ QUÁN CỘNG HÒA BUN-GA-RI TẠI VIỆT NAM

Ngày Quan hệ Hữu nghị tại thành phố Hồ Chí Minh
14 December 2015, Monday
Vào ngày 12/12/2015 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày Quan hệ Hữu nghị giữa các quốc gia. Hội hữu nghị Bungari – Việt Nam và Văn phòng Kinh tế - Thương mại Bungari tại thành phố Hồ Chí Minh đã có sự tham gia chuẩn bị cùng hai gian hàng. Một gian hàng giới thiệu về văn hóa và truyền thống Bungari, và gian còn lại giới thiệu về ẩm thực. Cả hai gian hàng đều đã được viếng thăm bởi hàng trămg du khách, những người quan tâm và muốn tìm hiểu thêm về đất nước Bungari.