VĂN PHÒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

ĐẠI SỨ QUÁN CỘNG HÒA BUN-GA-RI TẠI VIỆT NAM

Malaysia
   
Flag Emblem
 
Area: 329 847 km² (66th)
Capital: Kuala Lumpur
Largest city: Kuala Lumpur
Official languages: Malaysian
Population (2010) 28 250 000 (43th)
Density: 65 /km²
King of Malaysia: Abdul Halim
Prime Minister: Najib Tun Razak
National Day: 31 August
GDP(2013): $ 340.002 billion
GDP per capita: $ 11 513
Currency: Ringgit (MYR)
Time zone: UTC+8
Internet TLD: .bn
Calling code: +673