VĂN PHÒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

ĐẠI SỨ QUÁN CỘNG HÒA BUN-GA-RI TẠI VIỆT NAM

GẶP GỠ VỚI LÃNH ĐẠO PHÒNG THƯƠNG MẠI – CÔNG NGHIỆP PHILIPPINES
10 June 2015, Wednesday
Ngày 09 tháng sáu năm 2015 tại Thủ đô Manila của Philippines đã diễn ra cuộc gặp mặt giữa Đại sứ nước Cộng hòa Bungari – Ngài Evgueni Stoychev cùng Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế Thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh – Ông Oleg Marinov với các Lãnh đạo của Phòng Thương mại Công nghiệp Philippinces – Ông Donald Dee và ông Sergio Otriz Luis. Họ đã cùng nhau thảo luận về khả năng hợp tác giữa các công ty Bungari và Philippines nhằm tăng cường thương mại và hợp tác kinh tế giữa hai nước.