VĂN PHÒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

ĐẠI SỨ QUÁN CỘNG HÒA BUN-GA-RI TẠI VIỆT NAM

Bulgarian-Vietnamese Business Forum
9 April 2014, Wednesday
A Bulgarian-Vietnamese business forum was held on April 8, 2014 in the city of Danang, Vietnam. It was opened by the Prime Minister of the Republic of Bulgaria H.E. Plamen Oresharski.