VĂN PHÒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

ĐẠI SỨ QUÁN CỘNG HÒA BUN-GA-RI TẠI VIỆT NAM

Bộ trưởng Kinh tế của nước Cộng Hoà Bungaria đã đến thăm khu công nghiệp "Việt Nam - Singapore" tại tỉnh Bình Dương
21 October 2016, Friday
Đoàn đại biểu được dẫn đầu bởi ngài Lukarski, Bộ trưởng kinh tế của Nước Cộng Hoà Bungaria, chuyến thăm ngày 19 tháng 10 năm 2016 tại khu công nghiệp "Việt Nam - Singapore" ở tỉnh Bình Dương. nơi ông đã gặp gỡ với các các lãnh đạo địa phương. Phái đoàn Bungaria đã được biết đến các cơ hội đầu tư và cũng đã đến thăm một trong những nhà máy ở đó.