VĂN PHÒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

ĐẠI SỨ QUÁN CỘNG HÒA BUN-GA-RI TẠI VIỆT NAM

11 June 2015, Thursday
GẶP GỠ VỚI LÃNH ĐẠO PHÒNG THƯƠNG MẠI – CÔNG NGHIỆP PHILIPPINES
21 September 2014, Sunday
Đại hội Thành lập Hội hữu nghị Bungari-Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
11 September 2014, Thursday
Triển lãm Quốc tế Thực phẩm và Đồ uống Việt Nam
26 April 2014, Saturday
International Exhibition "COSMOBEAUTE 2014"