VĂN PHÒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

ĐẠI SỨ QUÁN CỘNG HÒA BUN-GA-RI TẠI VIỆT NAM

14 December 2015, Monday
Vào ngày 12/12/2015 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Ngày Quan hệ Hữu nghị giữa các quốc gia.
27 November 2015, Friday
Ngày 27/11/2015 tại tòa nhà của Phòng Công nghiệp Thương mại thành phố Hồ Chính Minh đã diễn ra buổi diễn đàn doanh nghiệp Bungari – Việt Nam.
11 June 2015, Thursday
GẶP GỠ TẠI CƠ QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC GIA CỦA PHILPPINES
11 June 2015, Thursday
GẶP GỠ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á