VĂN PHÒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

ĐẠI SỨ QUÁN CỘNG HÒA BUN-GA-RI TẠI VIỆT NAM

27 November 2015, Friday
Ngày 27/11/2015 tại tòa nhà của Phòng Công nghiệp Thương mại thành phố Hồ Chính Minh đã diễn ra buổi diễn đàn doanh nghiệp Bungari – Việt Nam.
11 June 2015, Thursday
GẶP GỠ TẠI CƠ QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC GIA CỦA PHILPPINES
11 June 2015, Thursday
GẶP GỠ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á
11 June 2015, Thursday
GẶP GỠ TẠI BỘ NGOẠI GIAO PHILIPPINES