VĂN PHÒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

ĐẠI SỨ QUÁN CỘNG HÒA BUN-GA-RI TẠI VIỆT NAM

11 June 2015, Thursday
GẶP GỠ TẠI CƠ QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC GIA CỦA PHILPPINES
11 June 2015, Thursday
GẶP GỠ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á
11 June 2015, Thursday
GẶP GỠ TẠI BỘ NGOẠI GIAO PHILIPPINES
11 June 2015, Thursday
GẶP GỠ VỚI LÃNH ĐẠO PHÒNG THƯƠNG MẠI – CÔNG NGHIỆP PHILIPPINES