VĂN PHÒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

ĐẠI SỨ QUÁN CỘNG HÒA BUN-GA-RI TẠI VIỆT NAM

24 November 2017, Friday
3 October 2016, Monday
21 September 2014, Sunday
Đại hội Thành lập Hội hữu nghị Bungari-Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
31 March 2014, Monday
International exhibition in Ho Chi Minh City