VĂN PHÒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

ĐẠI SỨ QUÁN CỘNG HÒA BUN-GA-RI TẠI VIỆT NAM

11 September 2014, Thursday
Triển lãm Quốc tế Thực phẩm và Đồ uống Việt Nam
9 April 2014, Wednesday
Bulgarian-Vietnamese business forum