VĂN PHÒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

ĐẠI SỨ QUÁN CỘNG HÒA BUN-GA-RI TẠI VIỆT NAM

Opening ceremony of a shop for Bulgarian cosmetics in Ho Chi Minh City
12 July 2014, Saturday
A new shop for Bulgarian cosmetics was opened on July 12, 2014 in Ho Chi Minh. The owner of the shop - the Vietnamese company "Tinh Va Gabi" is an importer of the Bulgarian producers "Biofresh", "Roza Impex", "Bulgarian Rose - Karlovo" and "Phytocode".