VĂN PHÒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

ĐẠI SỨ QUÁN CỘNG HÒA BUN-GA-RI TẠI VIỆT NAM

International exhibition "COSMOBEAUTE 2014"
26 April 2014, Saturday
The international exhibition "COSMOBEAUTE 2014" was held from 24 April to 26 April 2014 in Ho Chi Minh City, Vietnam. Three Bulgarian companies - "ROSA IMPEX", "STS COSMETICS", "VEGA CONSULT" participated the exhibition.