VĂN PHÒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

ĐẠI SỨ QUÁN CỘNG HÒA BUN-GA-RI TẠI VIỆT NAM

GẶP GỠ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á
11 June 2015, Thursday
Ngày 10 tháng 06 năm 2015 tại thành phố Thủ đô Manila đã diễn ra buổi gặp gỡ giữa Đại sứ nước Công hòa Bungari – Ngài Evgueni Stoychev cùng Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế Thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh – Ông Oleg Marinov với Ông Woo Chong Um – Thư ký Ngân hàng phát triển Châu Á. Trong buổi gặp đã thảo luận về khả năng tài chợ từ phía Ngân hàng cho những dự án của Bungari tại các nước khu vực Đông Nam Á.