VĂN PHÒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

ĐẠI SỨ QUÁN CỘNG HÒA BUN-GA-RI TẠI VIỆT NAM

GẶP GỠ TẠI CƠ QUAN PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC GIA CỦA PHILPPINES
11 June 2015, Thursday
Ngày 10 tháng 06 năm 2015 tại thành phố Thủ đô Manila đã diễn ra buổi gặp gỡ giữa Đại sứ nước Công hòa Bungari – Ngài Evgueni Stoychev cùng Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế Thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh – Ông Oleg Marinov với Ông Arsenio Balisacan – Thư ký của Cơ quan Phát triển Kinh tế Quốc gia của Philippines. Trong buổi gặp đã nhận được những thông tin về sự phát triển kinh tế của Philippines và những mục tiêu chính theo đuổi của Chính phủ Philippines. Họ đã thảo luận về khả năng thâm nhập của các công ty Bungari tại thị trường Philippines và đóng góp của họ cho sự phát triển của Philippines.