VĂN PHÒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

ĐẠI SỨ QUÁN CỘNG HÒA BUN-GA-RI TẠI VIỆT NAM

Đại hội Thành lập Hội hữu nghị Bungari-Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
21 September 2014, Sunday
Vào ngày 20 tháng 9 năm 2014 đã thành lập Hội hữu nghị Bungari-Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đại hội có sự hiện diện của Đại sứ nước Cộng hòa Bungari tại nước CHXHCN Việt Nam - Ông Evgeni Stoychev.