VĂN PHÒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

ĐẠI SỨ QUÁN CỘNG HÒA BUN-GA-RI TẠI VIỆT NAM

Diễn đàn doanh nghiệp Bungaria - Việt Nam
21 October 2016, Friday
Diễn đàn doanh nghiệp Bungaria - Việt Nam được tổ chức ngày 19 tháng 10 năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn được khai mạc bởi ngài Lukarski, Bộ trưởng kinh tế của nước Cộng Hoà Bungaria. Diễn đàn doanh nghiệp được tổ chức bởi Cục xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ từ Bulgaria và Cơ quan xúc tiến thương mại Việt Nam của Bộ Công nghiệp và thương mại Việt Nam với hơn 50 doanh nghiệp Việt.