VĂN PHÒNG KINH TẾ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

ĐẠI SỨ QUÁN CỘNG HÒA BUN-GA-RI TẠI VIỆT NAM

Buổi gặp gỡ giữa ngài Bộ trưởng Kinh tế nước Cộng Hoà Bungaria và Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh
21 October 2016, Friday
Buổi gặp gỡ giữa Bộ trưởng Kinh tế nước Cộng Hoà Bungaria, ngài Bojidar Lukarski và Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 10 năm 2016. Trong cuộc gặp họ đã thảo luận về khả năng hợp tác và đầu tư song phương.