Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин

Посолство на Република България във Виетнам

Посещение в Tan Thuan Export Processing Zone
23 Септември 2018, Неделя
От 19 до 22 септември 2018 година на посещение в град Хошимин, Виетнам, беше г-н Емил Караниколов, министър на икономиката на България, придружаван от официална и бизнес делегации. На 21 септември 2018 г. г-н Караниколов и придружаващите го делегации посетиха Tan Thuan Export Processing Zone, където бяха посрещнати от г-н Tran Anh Thai Lan, вицепрезидент на Tan Thuan Corporation, и от г-н Nguyen Xuan Thuy, заместник-председател на HCMC EXPORT PROCESSING & INDUSTRIAL ZONES AUTHORITY. Г-н Tran Anh Thai Lan представи Tan Thuan Corporation и нейната дейност, а г-н Nguyen Xuan Thuy направи представяне на HCMC EXPORT PROCESSING & INDUSTRIAL ZONES AUTHORITY. От българска страна, г-н Караниколов направи изказване, в което отбеляза постиженията на българската икономика и възможностите за инвестиции в България. Той даде думата на г-жа Антоанета Барес, изпълнителен директор на „Национална компания Индустриални зони“ и на г-н Стамен Янев, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции. Г-жа Барес представи дейността и възможностите на „Национална компания Индустриални зони“, а г-н Янев разгледа инвестиционните предимства на България и условията за инвестиране в нашата страна. След това делегациите посетиха японски завод за автомобилни части, където разгледаха производствените мощности и бяха запознати от директора на завода с технологията на производство.