Служба по търговско-икономическите въпроси в град Хошимин

Посолство на Република България във Виетнам

Българо-виетнамски бизнес форум
21 Октомври 2016, Петък
На 19 октомври 2016 година в град Хошимин се проведе българо-виетнамски бизнес форум, който беше открит от г-н Божидар Лукарски, министър на икономиката на Република България. Форумът беше организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия към Министерството на икономиката на България и от Виетнамската агенция за насърчаване на търговията към Министерството на промишлеността и търговията на Виетнам. Във форума участваха бизнесмени от 8 български фирми и от близо 50 виетнамски компании. Г-жа Дияна Найденова, директор на дирекция "Външноикономическа политика" в Министерството на икономиката представи икономиката на България и възможностите за инвестиране в нашата страна.